Psycholog dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież często potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej. W tym okresie życia pojawia się wiele wyzwań, zmian i trudności, które mogą wpływać na samopoczucie, rozwój i funkcjonowanie. Niektóre z nich to problemy w nauce, w relacjach z rówieśnikami i rodziną, w akceptacji siebie i swojego ciała, w radzeniu sobie z emocjami i stresem, w podejmowaniu decyzji i planowaniu przyszłości. 

Jako doświadczony psycholog dla dzieci i młodzieży pomagam w pokonywaniu problemów, rozwijaniu umiejętności i zasobów, a także w budowaniu poczucia własnej wartości i tożsamości. Przedstawiam różne formy pomocy psychologicznej, dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości młodych ludzi.

Malująca dziewczynka

W moim gabinecie w Łaziskach Górnych prowadzę terapie stacjonarne, ale również oferuję terapie online oraz dojazd psychologa do domu w Katowicach, Tychach oraz okolicach tych miast. Dzięki temu mogę pomóc dzieciom w ich naturalnym, domowym środowisku, co często przynosi lepsze efekty terapeutyczne.

 

Terapia dla młodzieży

Praca z młodzieżą wymaga szczególnej wrażliwości i umiejętności dostosowania się do ich specyficznych potrzeb. W mojej praktyce psychoterapia dla młodzieży skupia się na rozwoju kompetencji społecznych, radzeniu sobie z emocjami oraz wsparciu w trudnych sytuacjach życiowych. Rozumiem wyzwania, przed jakimi stają nastolatki, w tym presję rówieśniczą, problemy w szkole, czy zmaganie się z własną tożsamością.

Podczas sesji terapeutycznych staram się, aby młodzież czuła się wysłuchana i zrozumiana. Wspólnie pracujemy nad budowaniem ich pewności siebie, umiejętności komunikacyjnych oraz radzeniem sobie z trudnościami, takimi jak depresja czy lęk. Moje podejście opiera się na empatii i szacunku do ich doświadczeń, co pozwala na budowanie trwałej i efektywnej relacji terapeutycznej.

 

Terapia dla dzieci z ADHD

Terapia dla dzieci z ADHD to ważny obszar mojej pracy. Rozumiem wyzwania, jakie niesie ze sobą ta diagnoza zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Moje sesje terapeutyczne są skoncentrowane na pomocy dzieciom w radzeniu sobie z symptomami ADHD, takimi jak problemy z koncentracją, nadpobudliwość czy impulsywność. Pracuję nad rozwijaniem ich umiejętności skupienia, samokontroli i organizacji.

Stosuję różnorodne techniki terapeutyczne, w tym gry i ćwiczenia skoncentrowane na umiejętnościach społecznych, które są szczególnie pomocne w pracy z dziećmi z ADHD. Dzięki indywidualnemu podejściu i zaangażowaniu, staram się wspierać dzieci w osiąganiu swojego pełnego potencjału, jednocześnie pomagając rodzicom zrozumieć i efektywnie reagować na potrzeby swoich dzieci.

Zdaję sobie także sprawę z tego, że problemy dzieci bardzo często wpływają także na rodziców, którzy mogą potrzebować pomocy psychologa. Dlatego prowadzę psychoterapię dla dorosłych, w tym terapię dla par, pomagając im przejść przez trudny czas w ich życiu.

Zapraszam do kontaktu – rozmowa może pomóc ustalić nam wspólny kierunek działań dla dobra dzieci i rodziny.